Rada Rodziców

         

Rada Rodziców

Przewodnicząca

Zastępca

Skarbnik

Pani Anna Ciepły

Pani Justyna Wnęk

Pan Andrzej Samborski

Członkowie

Pani Ewa Ferenc
Pan Dawid Ruda
Pani Patrycja Jaszcz
Pani Katarzyna Sasak
Pani Kinga Kłys
Pani Dominika Dygdoń
Pani Martyna Tomasiewicz
Pani Aleksandra Gawle
Pani Małgorzata Opiela