Rada Rodziców

         

Rada Rodziców

Przewodnicząca

Zastępca

Skarbnik

Pani Dominika Dygdoń

Pani Patrycja Jaszcz

Pani Natalia Orloł

Członkowie

Pani Anna Chochołowska
Pani Patrycja Kłusek
Pani Kinga Kłys
Pani Elżbieta Korus
Pani Marta Koziara
Pani Joanna Nagórzańska
Pani Katarzyna Słomska
Pani Katarzyna Wilk
Pani Justyna Wnęk