Kontakt

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBOROWIE
Przyborów 136
39-217 Grabiny

tel. (14) 68 15 207

e-mail: przyborowzsp@educzarna.pl