Rada Rodziców

Przewodniczący:
pan Kamil Krzemiński

Zastępca:

pan Robert Browski

Skarbnik:

pani Jadwiga Poproch
Członkowie:
pani Kinga Czeluśniak
pani Patrycja Knych
pani Marta Patla
pani Kinga Wiktor
pani Agnieszka Pyskaty
pani Elżbieta Mertin
pan Grzegorz Piątek
pani Paulina Kochanowska
pani Anna Pikul


(c)Przedszkole Przyborów 2017